17 november 2022

25 augustus 2022

05 augustus 2022

De aanpak van pijnproblemen hoort maatwerk te zijn

Onderzoek naar de omvang van het pijnprobleem in Nederland, werkt alarmerend. Het helpt nog niet om de beste aanpak voor pijnbestrijding te vinden.

14 april 2022

24 juni 2021

Behandel een ‘voltooid leven-regeling’ in de Tweede Kamer

Ik ben voor de behandeling van een ‘voltooid leven-regeling’ in de Tweede Kamer – waarom?

11 februari 2021

19 december 2019

Is de VBOK nog de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind?

Het afgelopen jaar heb ik de koers van de VBOK meer dan voorheen gevolgd. Aanleiding was een aantal ontwikkelingen binnen de vereniging die me ongerust maakten. Ik overwoog zelfs mijn lidmaatschap op te zeggen maar heb een besluit hierover met opzet laten rusten tot vandaag.

18 mei 2018

Daniël (Daan) den Hoed – wie was dat eigenlijk?

In 2013 verloor de Daniel den Hoed Kliniek de naam die het vanaf 1960 had gedragen. In 2018 sloot het gebouw helemaal. Wie was eigenlijk zijn naamgever?

10 maart 2018

Waarom voel je pijn?

“Waarom voel je pijn?”, vraagt Bram in het Nederlands Dagblad (10 maart 2018) Het leuke is, dat als je voor kinderen schrijft, je tot de kern komt.

08 april 2017

Discussie voltooid leven verre van voltooid

Voltooid leven, een volgende etappe in de euthanasiediscussie. Mijn column in het Reformatorisch Dagblad op 8 april 2017.

24 september 2016

"Dokter, mag ik dood?"

Eeuwenlang reeds is de eed van Hippocrates voor artsen wereldwijd een norm om zich naar te richten. In deze eed worden zaken genoemd waaraan de arts zich moet houden en zaken waar de arts zich verre van moet houden. In die eed komt onder meer het verbod op euthanasie aan bod. Wat zijn redenen dat men aan die laatste norm is gaan tornen?

16 mei 2016

Vertrouwd met de gevreesde ziekte

Al meer dan 25 jaar werk ik in de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam. De dagelijkse omgang met kanker bezorgt me geen angst voor de ziekte. „Door mijn geloofsleven heb ik een besef van mijn sterfelijkheid en weet ik die een plaats te geven,” tekende Huib de Vries op tijdens een interview voor het Reformatorisch Dagblad van 29 april 2016.

16 januari 2016

Als je zorgverlener verslaafd is...

Verslaving is een ernstige zaak, wie het ook betreft. Het kan gevolgen hebben in persoonlijke relaties, op financieel terrein en voor de lichamelijke en psychische gezondheid. Verder kan het in contact brengen met justitie, bijvoorbeeld door het veroorzaken van een verkeersongeval.

09 mei 2015

Lijden van een zorgverlener

Aandacht voor het lijden van een patiënt of van iemand die met een handicap te kampen heeft, spreekt vanzelf. De laatste tijd is er bovendien aandacht gekomen voor wat het zien van lijden doet met de zorgverlener.

07 maart 2015

Vechten tegen kanker...

Onderstaand stuk verscheen onder de titel ‘Het gevecht gaat beginnen’ als hoofdstuk in het boek Als kanker je raakt (Franeker, 2015). Vechten tegen kanker, en je mag niet opgeven! Toch?

03 maart 2015

Wel of niet behandelen?

Moet je een operatie doen als de kans van slagen 20 procent is? Dat verschilt van geval tot geval, vertelde ik aan de journalist Aaldert van Soest. ‘Soms ligt het niet op onze weg de dood verder uit te stellen.’ Hij schreef hierover een interview onder de titel Wijsheid in de spreekkamer.

12 januari 2015

Goede palliatieve zorg vermindert het aantal euthanasieverzoeken

Tijdig deskundige palliatieve zorg aanbieden kan een verzoek om euthanasie laten verbleken. Dat is een van de stellingen in mijn essay “Palliatieve zorg verdient beter” in Trouw van 10 januari 2015.

11 oktober 2014

Het geweten van de zorgverlener

Zorgorganisaties weten niet altijd goed hoe om te gaan met personeelsleden die gewetensbezwaren hebben tegen het uitvoeren van bepaalde handelingen. Denk aan zorgverleners die bijvoorbeeld weigeren zich te laten vaccineren waardoor zij patiënten mogelijk in gevaar brengen. Of studenten die weigeren lichamelijk onderzoek bij elkaar te (leren) doen. En een verpleegkundige die gevraagd wordt om zorg te verlenen die hij zelf niet verantwoord vindt, omdat het om medisch zinloos handelen zou gaan.

15 februari 2014

Bij lijden is zorg voor de hele mens nodig

Als pijnspecialist lees ik veel over pijn en hoe die te behandelen. Verrassend is de definitie van pijn in een dik leerboek: Pijn is als het au doet. Die definitie verduidelijkt weinig en onderstreept onze moeite met het begrip pijn.

08 juni 2013

Veilige operatie vergt goede voorbereiding

De laatste jaren is er extra aandacht gekomen voor veiligheid van de patiënt rondom een operatie. Er is vastgesteld dat er fouten gemaakt worden –soms met ernstige afloop– die vermijdbaar zijn.

30 oktober 2010