28 mei 2020

Arbeidsmigranten verdienen betere behandeling

Ik ben voor een betere behandeling van arbeidsmigranten – waarom?

1

Er is eindelijk aandacht voor malafide uitzendbureaus die zich bijvoorbeeld met betrekking tot uitbetaling van loon niet aan de regels houden. De circa 400.000 arbeidsmigranten in Nederland verdienen bescherming tegen deze ‘uitzend-cowboys’.


2

De oorzaak van de vele besmettingen met coronavirus onder sommige groepen arbeidsmigranten kan samenhangen met hun woonomstandigheden. Ook wie hier tijdelijk gehuisvest is, heeft recht op veiligheid, hygiëne en privacy.


3

Regelmatig klinkt de roep om ‘regulering’ van arbeidsmigratie. De zwakke arbeidsrechtelijke positie van arbeidsmigranten, die soms het meest ondankbare werk doen zoals in slachterijen, distributiecentra en de tuinbouw, zou hun imago van ‘banenpikkers’ en ‘WW-fraudeurs’ mogen relativeren.

Verschenen in het Nederlands Dagblad in de rubriek “Ik ben voor…”.