14 juli 2022

Huisarts te druk met “onzinnige zorg”

Huisarts moet stoppen met “onzinnige zorg” - waarom?

1

Huisartsen hebben het druk. Dat drukte samenhangt met “onzinnige zorg” maakt het extra zwaar. Voorbeelden van onzinnige zorg: eindeloos leuren bij jeugdzorg, ggz of verpleegzorg om een plek en intussen zelf opvang bieden; overbodige vragen invullen op formulieren om iets te regelen; avond-, nacht- en weekenddiensten doen waar veel vragen geen spoed zijn.

2

Het succes van de huisartsenposten overspoelt hen. Buiten werkuren naar een anonieme huisarts gaan is te gemakkelijk geworden. Eerst in eigen sociale kring advies vragen is in onbruik geraakt.

3

Onzinnige zorg verdringt goede zorg. Goede zorg vereist een relatie en gesprek en kost dus tijd. Zo krijgen patiënten ’s middags gemakkelijker een antibioticumkuur of een verwijzing dan ’s ochtends omdat er dan minder tijd is – terwijl dat niet per se de beste aanpak is.


Eerder verschenen in Nederlands Dagblad.