09 juli 2020

Geef ook aandacht aan orgaandonatie vóór het overlijden

Ik ben voor meer aandacht voor orgaandonatie vóór het overlijden – waarom?

1

Transplantatie van een orgaan van een levende donor – een nier, een deel van de lever of beenmerg – heeft medische voordelen. Plannen van de operatie vergemakkelijkt de voorbereiding; een korte bewaartijd van het orgaan betekent een betere kwaliteit; en de kans op afstoting is kleiner.


2

De nieuwe donorwet laat ieder die geen keuze in het donorregister heeft aangegeven automatisch donor zijn. Donatie bij leven heeft een moreel voordeel, want het is duidelijker een persoonlijke keuze tot donatie, een geschenk.


3

Een maatschappelijk voordeel is dat bekendheid met deze vorm van orgaantransplantatie mensen ertoe brengt na te denken over donatie na overlijden. Dit bevordert dat men zijn keuze in het donorregister invult.


Over het onderwerp orgaandonatie heb ik meer bijdragen geplaatst op mijn website, zie daar.

Verschenen in het Nederlands Dagblad in de rubriek “Ik ben voor…”.