05 augustus 2021

Houd gerichte vaccinatiecampagnes

 Ik ben voor gerichte vaccinatiecampagnes - waarom?

1

Acties om met bussen achterstandswijken in te gaan om voorlichting te geven en om wie dat wil ter plekke te vaccineren, worden goed ontvangen. Betere bereikbaarheid en op de doelgroep toegespitste informatie blijken succesfactoren.

2

In een kerkelijke omgeving verwijst men wel naar de noodzaak van een persoonlijke gewetensafweging maar dat vormt een barrière als dat zonder hulp van feitelijke informatie en argumenten gebeurt. Beter kan men in gesprek gaan over thema’s als de voorzienigheid van God, zorg voor het lichaam en naastenliefde. In de tussentijd verzorgen sommige huisartsen vaccinatie voor wie uit schaamte een openbare vaccinatielocatie mijdt. 

3

Voorbeeldfiguren vervullen een sleutelrol. Zoals een bekende sporter of iemand uit de popwereld de een inspireert, doet een lokale politicus, dominee of huisarts dat de ander.Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.