09 februari 2023

Ik ben voor een apk van woningen

Ik ben voor een apk van woningen - waarom?

1

Net zoals een algemene periodieke keuring (apk) voor auto’s gevaarlijke situaties helpt voorkomen, is een regelmatige keuring voor woningen waardevol. Het kan problemen boven tafel krijgen rond ondeugdelijke installaties van gas en elektriciteit, lekkages, brandbeveiliging, vluchtroutes en ongezonde toestanden zoals schimmelvorming, zodat de eigenaar of corporatie hier tijdig maatregelen tegen neemt.

2

Omdat risicovolle gebreken vooral oudere panden betreffen, hoeft de apk-verplichting alleen voor woningen van ouder dan 50 jaar te gelden. Naast verplichte aanpassingen kan de onafhankelijke keuring de eigenaar wijzen op voordelen van niet-verplichte maatregelen, zoals betere isolatie of ventilatie.

3

Een verplichte tienjaarlijkse apk voor oudere woningen biedt bovenal bescherming van huurders tegen nalatige of malafide verhuurders die naast het vragen van te hoge huurprijzen ook nog eens onverantwoord bezuinigen op onderhoud.


Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.