11 oktober 2014

Het geweten van de zorgverlener

Zorgorganisaties weten niet altijd goed hoe om te gaan met personeelsleden die gewetensbezwaren hebben tegen het uitvoeren van bepaalde handelingen. Denk aan zorgverleners die bijvoorbeeld weigeren zich te laten vaccineren waardoor zij patiënten mogelijk in gevaar brengen. Of studenten die weigeren lichamelijk onderzoek bij elkaar te (leren) doen. En een verpleegkundige die gevraagd wordt om zorg te verlenen die hij zelf niet verantwoord vindt, omdat het om medisch zinloos handelen zou gaan.