17 november 2022

Homeopathische middelen moeten niet langer uitgestald worden in de openbare apotheek

Homeopathische middelen moeten niet langer uitgestald worden in de openbare apotheek – waarom niet?1
Uit vele jaren van medisch onderzoek is gebleken dat homeopathie niet werkzaam is. Dat velen zeggen er wel baat van te
ondervinden – vooral bij chronische klachten – wijst erop dat welbevinden door meer zaken beïnvloed wordt.
2
Homeopathische middelen in het zicht uitstallen naast erkende middelen zoals pijnstillers, hoestmiddelen en middelen voor maag- en darmaandoeningen suggereert een vergelijkbaar niveau van bewezen effect. Ze als handverkoop laten aanbieden door apothekersassistenten versterkt die suggestie.
3
De ruimte in de apotheek is beperkt. Deze kan beter benut worden door een digitale displaykast voor voorlichting over gebruik van medicijnen. Ook een hokje om klanten te ontvangen die meer privacy wensen, verbetert de service. Zo’n opzet neemt de indruk weg dat de apotheek een commercieel verkooppunt is.

Verscheen eerder in het Nederlands Dagblad