12 januari 2015

Goede palliatieve zorg vermindert het aantal euthanasieverzoeken

Tijdig deskundige palliatieve zorg aanbieden kan een verzoek om euthanasie laten verbleken. Dat is een van de stellingen in mijn essay “Palliatieve zorg verdient beter” in Trouw van 10 januari 2015.

Andere stellingen in mijn artikel zijn de volgende:

Uit euthanasie-dossiers blijkt dat er vaak sprake is van gebrek aan palliatieve zorg – hetzij niet beschikbaar hetzij afgewezen. Terwijl het de ervaring van veel zorgverleners is dat het aanbieden en bespreken van palliatieve zorg in veel gevallen de euthanasie-wens doet verbleken.

Er valt zo veel te doen om lijden te verlichten. Maar de motivatie om deze mogelijkheden verder te ontwikkelen wordt onderuit gehaald door het promoten van de optie van euthanasie.

De Euthanasiewet heeft in Nederland schijnzekerheid gegeven. Toetsingscommissies toetsen een euthanasie op basis van een verslag dat de uitvoerende arts zelf geschreven heeft.

In een cultuur waarin levensbe√ęindiging op verzoek alledaags is, wordt een palliatieve aanpak van problemen waar mensen mee kampen, overbodig. Of onnodig duur.

Het volledige artikel vind je hier.