24 juni 2021

Behandel een ‘voltooid leven-regeling’ in de Tweede Kamer

Ik ben voor de behandeling van een ‘voltooid leven-regeling’ in de Tweede Kamer – waarom?

  1. Van ‘voltooid leven’ spreekt men bij de problematiek van relatief gezonde ouderen die een doodswens hebben. Uit onderzoek blijkt dat een ervaring van ‘het is genoeg’ bij een aantal ouderen aanwezig is, maar dat deze ervaring wisselt en samenhangt met uiteenlopende zorgen.
  2. Meerdere politieke partijen vinden elke voltooid leven-regeling fout en zelfs een bespreking in de Tweede Kamer een stap te ver. Een open debat voorkomt stemmingmakerij; in de Nederlandse samenleving wordt immers wel over dit onderwerp gesproken.
  3. Artsenorganisatie KNMG, ouderenpsychologen, een eerdere ‘commissie van wijzen’ en andere deskundigen zien niets in zo’n regeling. Hun argumenten zullen luider klinken en meer gehoor krijgen bij een open discussie hierover.

Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.