20 januari 2022

Wees open over zelfmoord

Ik ben voor openheid over zelfmoord — waarom?

1
Wie met zelfdoding (zelfmoord, suïcide) in familie- of vriendenkring te maken heeft, denkt uniek te zijn. Cijfers van het CBS laten anders zien, evenals de nieuwste cijfers over zelfmoord door jongeren in coronatijd. Openheid erover vermindert het isolement en het verdriet.
2
Tijdige hulp kan zelfdodingen voorkomen. Helaas niet alle. Dit moet gezegd worden, want betrokkenen hebben te maken met een schuldgevoel, of het gevoel dat ze gefaald hebben. Het taboe erop staat hulp vragen in de weg. Hulp kan anoniem bij de chatbox van 113.nl of bij 0800-0113.
3
Hulp bieden kan de huisarts, psycholoog of dominee. Maar net zoals dat geldt voor reanimatiecursussen kunnen niet-professionals hier veel betekenen. Stap één bij een ‘niet-pluisgevoel’ is erover praten, stap twee samen hulp zoeken.

Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.