09 april 2020

Laten artsen levenseindegesprekken voeren

Ik ben voor het voeren van levenseindegesprekken – waarom?

1

Bij een levenseindegesprek ofwel ‘advance care planning’ (ACP) worden behandelwensen vastgelegd. De oudere patiënt en zijn naaste bekijken samen met de arts welke behandelingen hij wenst en of ze passen bij zijn gezondheidssituatie. Deze afspraken voorkomen lijden.


2

ACP geeft de arts richting bij medische beslissingen in crisissituaties zoals een hartstilstand. Zo kan bij een ernstige longontsteking gekozen worden voor goede zorg thuis in plaats van een ziekenhuisopname.


3

ACP geeft de oudere persoon rust. Net zoals zaken geregeld hebben in een testament. De toekomst blijft even onzeker maar men kan meer ontspannen de resterende jaren tegemoet zien. Men hoeft niet meer bang te zijn voor situaties die men niet gewild zou hebben.


Over het onderwerp zorg om het levenseinde heb ik meer bijdragen geplaatst op mijn website, zie daar.Verschenen in het Nederlands Dagblad in de rubriek “Ik ben voor…”.