03 maart 2022

Ontwikkel nieuwe vormen van spoedzorg

 Ik ben voor nieuwe vormen van spoedzorg - waarom?

1

De overheid overweegt het aantal van nu 82 SEH’s te verminderen door ‘laagcomplexe spoedzorg’ bij de huisartsenpost (HAP) onder te brengen en ongeveer 30 SEH’s te handhaven voor ‘hoogcomplexe zorg’. Het gevaar van dit plan schuilt in het niet op voorhand weten hoe complex het probleem bij een ongeval of onwelwording is.

2

Een SEH zit vast aan een compleet ziekenhuis met alle dure diagnostische mogelijkheden. Een HAP heeft een andere opzet met als sterke kant de poortwachtersfunctie, dat bovendien onnodige kosten voorkomt.

3

Een voor ieder goed bereikbare SEH blijft onmisbaar, maar samenwerking biedt wel voordelen. Zo’n samenwerking kan zelfs verbreed worden tot een ‘spoedplein’ met daarbij een apotheek, een eerstelijnsverblijf voor kortdurende opvang en een ggz crisisdienst.


Eerder verschenen in Nederlands Dagblad.