06 oktober 2022

Verplicht medisch specialisten tot loondienst

Verplicht medisch specialisten tot loondienst – waarom?

1
Medisch specialisten werken hard en hebben dus recht op een goed salaris. Dat hebben de meesten ook. Het ter discussie stellen van vrije beroepsuitoefening, waarbij men werkt voor eigen rekening en risico, is dus niet bedoeld om deze artsen weg te zetten als graaiers.
2
Werken in loondienst heeft als voordeel dat men minder vatbaar is voor perverse productieprikkels. De schijn ervan voorkomen is al van waarde. Een strikt verbod op geld of producten in natura aannemen door artsen van de medische en farmaceutische industrie heeft vergelijkbare voordelen.
3
Werken in loondienst van medisch specialisten heeft ook maatschappelijke voordelen. Zo bevordert het de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Daarnaast versoepelt het de instroom van jonge artsen.


Verscheen eerder in het Nederlands Dagblad.