09 december 2021

Open hospices voor coronapatiënten

Ik ben voor hospices voor coronapatiënten – waarom?

1

Het lijkt vanzelfsprekend dat mensen die door corona ernstig ziek worden naar een ziekenhuis moeten, en eventueel naar een ic. Maar net als bij andere levensbedreigende ziektes dient van tevoren ingeschat te worden of herstel reëel is.

2

In ziekenhuizen is de deskundigheid om mensen in de stervensfase te behandelen en te begeleiden gewoonlijk minder aanwezig dan in hospices met in palliatieve zorg getraind personeel. Die laatste locatie is dan te verkiezen wanneer palliatieve zorg thuis niet lukt.

3

Het snelle verloop van ernstige corona en de specifieke aandachtspunten zoals de heftige kortademigheid vragen om zorg toegespitst op coronapatiënten. Het huidige aantal overlijdens aan corona  de helft daarvan buiten het verpleeghuis  pleit hier ook voor.


 
Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.