14 april 2022

Zing op Goede Vrijdag “O hoofd vol bloed en wonden”

Ik ben voor het zingen op Goede Vrijdag van “O hoofd vol bloed en wonden” - waarom?

1

Voor onze oren zijn liederen over bloed akelig. We hebben nauwelijks beelden van een bloederige oorlog nodig om afschuw te voelen voor het moedwillig doden van een onschuldige. En Jezus’ dood wás echt, bloederig en gevolg van smerige intriges.

2

In het koraal uit Bachs Matthäus Passion “O Haupt voll Blut und Wunden” (O hoofd, vol bloed en wonden) komen allerlei emoties en gedachten samen: uiting van afschuw om ‘zinloos geweld’, dank voor verlossing die gebracht is, een roep om troost en kracht bij eigen nood. Deze emoties en de indringende melodie resoneren in menig hart; gelovig of niet.

3

Jezus’ dood was beslissend voor onze verlossing. Goede Vrijdag is een feestdag waarop een dergelijk lied past.Eerder verschenen in Nederlands Dagblad.